Speech generator

Download GovorGenerator Android App

If you are politician or high ranking manager and you forgot to prepare your speech, we are here to help you. Just enter how many minutes you would like your speech to last and we are on it. Only Serbian version is available for now.

You can also use Govor Generator (Serbian edition) on your Android device. Click on QR code to download Android application.

Dame i gospodo, sadašnja struktura organizacije zahteva od nas definisanje i postavljanje novonastalih okolnosti sa ciljem ubrzanog rasta. Ne smemo zaboraviti da konsultovanja širokih slojeva aktivista primoravaju nas na realizovanje mišljenja u skladu sa obavezama koje organizacija ima. Iz čega zaključujemo da potpuno novi način delovanja je potpuno nov način testiranja postojećih administrativnih i finansijskih uslova. Nasuprot tome učenje i informisanje o svim aktivnostima uspostavlja odnos koji ima za posledicu rađanje stavova u skladu sa zadacima koje je utvrdila organizacija. Sama ta zamisao kao i konstantni rast kvaliteta i kvantiteta naših proizvoda (usluga) omogućava nam bolju procenu konkretnih tržišnih i društvenih uslova. Bogato i raznovrsno iskustvo ulaženje u samu srž problematike primoravaju nas na realizovanje inovativnih načina poslovanja. Nasuprot tome potpuno novi način delovanja u velikoj meri doprinosi uspostavljanju osnova brzog napretka.