Speech generator

Download GovorGenerator Android App

If you are politician or high ranking manager and you forgot to prepare your speech, we are here to help you. Just enter how many minutes you would like your speech to last and we are on it. Only Serbian version is available for now.

You can also use Govor Generator (Serbian edition) on your Android device. Click on QR code to download Android application.

Dame i gospodo, trenutna postavka stvari je potpuno nov način testiranja mišljenja u skladu sa obavezama koje organizacija ima. Iskustvo govori da konstantni rast kvaliteta i kvantiteta naših proizvoda (usluga) znači da imamo precizniju procenu strukture i načina delovanja. Iz čega zaključujemo da analiza i evidencija usvojenih predloga nesumnjivo omogućuje realizaciju mišljenja u skladu sa obavezama koje organizacija ima. S druge strane konstantni rast kvaliteta i kvantiteta naših proizvoda (usluga) znači da imamo precizniju procenu postojećeg modela razvoja. Jer veoma je bitno da realizacija programa koje smo usvojili započinju proces koji ima za cilj usavršavanje konkretnih tržišnih i društvenih uslova. Iskustvo govori da pokretanje odlučnih kampanja igra veoma bitnu kariku u povezivanju mišljenja u skladu sa obavezama koje organizacija ima. Sve ono što je do sada urađeno pokazuje da potpuno novi način delovanja nadomešta i popunjava potrebno pri stvaranju novih ideja.