Speech generator

Download GovorGenerator Android App

If you are politician or high ranking manager and you forgot to prepare your speech, we are here to help you. Just enter how many minutes you would like your speech to last and we are on it. Only Serbian version is available for now.

You can also use Govor Generator (Serbian edition) on your Android device. Click on QR code to download Android application.

Dame i gospodo, novi model aktivnosti je potpuno nov način testiranja konkretnih tržišnih i društvenih uslova. S druge strane analiza i evidencija usvojenih predloga predstavlja zanimljiv pokušaj isprobavanja raznih oblika uticaja. Ne smemo zaboraviti da nivo i jačina koju ima samo delovanje nesumnjivo omogućuje realizaciju novih ideja. Dosadašnji rezultati, a pre svega analiza i evidencija usvojenih predloga zahteva od nas definisanje i postavljanje načina odabira kadrova prema opštim potrebama. Isto tako konstantni rast kvaliteta i kvantiteta naših proizvoda (usluga) nadomešta i popunjava potrebno pri stvaranju uslova koji odgovaraju ubrzanju naših aktivnosti. Ipak, ne zaboravimo da ostvarivanje i sama realizacija već postojećih ciljeva u velikoj meri doprinosi uspostavljanju postojećih administrativnih i finansijskih uslova. Dosadašnji rezultati, a pre svega nivo i jačina koju ima samo delovanje je od velikog značaja za uvođenje konkretnih tržišnih i društvenih uslova.